Skip to main content

Van overbodig tot nodig

“Mijn blikveld is verruimd en ik heb nu vrede met de nieuwe situatie.”

Na 36 jaar in dienst bij de GGZ als psychiatrisch verpleegkundige gaat het schip een andere koers varen voor Dirk.

De transformatie

Volgens Dirk en verzuimadviseur Conny

Dirk

Cliënt Power4People

“Na 36 jaar in dienst als psychiatrisch verpleegkundige werd ik ziek. Na diverse behandelingen en herstelperiodes moet ik nu onder ogen zien dat ik dit werk niet meer kan doen. Ik heb daar nu vrede mee maar daar ging wel een heel proces aan vooraf.

Na 1 jaar ziekte ga je een re-integratietraject in, gericht op werkhervatting in een baan die past bij wat je nog wel kan. Dat traject deed ik bij Power4People. Door de gesprekken met mijn coach ben ik gaan inzien en gaan accepteren dat ik naar ander werk moest gaan zoeken. Zij heeft letterlijk mijn blikveld verruimd en als ik volledig hersteld ben wil ik weer graag gaan werken. Dat zal een andere baan worden dan ik eerst had maar mijn ogen zijn geopend voor nieuwe opties. Zonder mijn coach van Power4People was mij dat niet gelukt.”

Conny

Verzuimadviseur
GGZ Oost Brabant

“Dirk zat in een hersteltraject en zou na 1 jaar re-integreren in zijn werk. Helaas liet zijn belastbaarheid dat niet toe. De module ‘(omgaan met) verandering en verlies’ sloot goed aan op zijn situatie. Ik bewonder de veerkracht en het gemotiveerd blijven van Dirk. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten en dat is mede gekomen door de begeleiding van zijn coach. Zij had aandacht voor hem en toonde begrip en empathie.

In het hele proces wisten Dirk en ik elkaar ook goed te vinden, we hadden een open communicatie en ik werd door Power4People voldoende op de hoogte gehouden door de rapportages die werden verstrekt. Ik ben van mening dat, wil de re-integratie ook kans van slagen hebben, de menselijke benadering heel belangrijk is zodat de werknemer zijn situatie in vertrouwen kan vertellen en zich vooral ook serieus genomen voelt.”

De transformatie

Volgens Dirk en verzuimadviseur Conny

Dirk

Cliënt Power4People

“Na 36 jaar in dienst als psychiatrisch verpleegkundige werd ik ziek. Na diverse behandelingen en herstelperiodes moet ik nu onder ogen zien dat ik dit werk niet meer kan doen. Ik heb daar nu vrede mee maar daar ging wel een heel proces aan vooraf.

Na 1 jaar ziekte ga je een re-integratietraject in, gericht op werkhervatting in een baan die past bij wat je nog wel kan. Dat traject deed ik bij Power4People. Door de gesprekken met mijn coach ben ik gaan inzien en gaan accepteren dat ik naar ander werk moest gaan zoeken. Zij heeft letterlijk mijn blikveld verruimd en als ik volledig hersteld ben wil ik weer graag gaan werken. Dat zal een andere baan worden dan ik eerst had maar mijn ogen zijn geopend voor nieuwe opties. Zonder mijn coach van Power4People was mij dat niet gelukt.”

Conny

Verzuimadviseur bij GGZ Oost Brabant

“Dirk zat in een hersteltraject en zou na 1 jaar re-integreren in zijn werk. Helaas liet zijn belastbaarheid dat niet toe. De module ‘(omgaan met) verandering en verlies’ sloot goed aan op zijn situatie. Ik bewonder de veerkracht en het gemotiveerd blijven van Dirk. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten en dat is mede gekomen door de begeleiding van zijn coach. Zij had aandacht voor hem en toonde begrip en empathie.

In het hele proces wisten Dirk en ik elkaar ook goed te vinden, we hadden een open communicatie en ik werd door Power4People voldoende op de hoogte gehouden door de rapportages die werden verstrekt. Ik ben van mening dat, wil de re-integratie ook kans van slagen hebben, de menselijke benadering heel belangrijk is zodat de werknemer zijn situatie in vertrouwen kan vertellen en zich vooral ook serieus genomen voelt.”

De grootste overwinning

Dirk ging een rouwproces in. Hij omschrijft dit als volgt: “Het voelde als een groot containerschip dat al 36 jaar dezelfde koers vaart maar plotseling moet het van de route afbuigen en een andere koers gaan varen”. Dirk moest verwerken en leren accepteren dat de koers verlegd is en dat hij op een andere manier naar de toekomst moet gaan kijken. “Mijn coach heeft mij ondersteund in het bewust worden van dit proces. Ik ben hoopvol voor de toekomst en zie nu dat er voor mij veel andere mogelijkheden liggen.”

De succesfactoren

Belangrijke basis voor een succesvol traject is open de coaching-sessies ingaan. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ zoals Dirk aangeeft.
Het goed doorlopen van het rouwproces en het uiteindelijk accepteren van de situatie draagt ook bij aan een positief resultaat. Hierdoor zijn de ogen van Dirk geopend voor andere opties op werkgebied.
Bij Dirk speelde een rol dat de coach heel betrokken was, nooit dwingend en rekening hield met zijn situatie. De professionele kennis van de coach voegt veel toe. Coaches weten welk proces iemand doorgaat, zij kunnen nieuwe mogelijkheden vinden en hebben kennis van de arbeidsmarkt, beroepen en solliciteren.

Weer aan de slag

Succesvol re-integreren via Spoor 2

Voor alle betrokkenen (werknemers, werkgevers en verzekeraars), is het moeilijk als iemand door ziekte of werkloosheid aan de kant komt te staan. De kosten zijn hoog, zowel op menselijk als financieel gebied. Op eigen kracht lukt het werknemers lang niet altijd om weer aan het werk te komen. Een goed re-integratie traject kan dan het verschil maken.

Gun je werknemer(s) ook fijne begeleiding bij Spoor 2.

Begeleiding Spoor 2

Bel voor advies: 030-691 1666

Direct aan de slag?

Dat kan bij Power4People!

Icoon offerte ontvangen

Ontvang je offerte binnen 2 werkdagen

Icoon offerte akkoord

Offerte akkoord?
Coaching start direct!

Icoon landelijke dekking

Landelijke dekking,
altijd dichtbij

Even overleggen of advies nodig?

Onze vraagbaak staat iedere middag met plezier voor je klaar