Skip to main content

Actievoorwaarden

Outplacement-actie 2023

Power4People BV
Hoofdkantoor en postadres Maliebaan 11
3581 CA Utrecht

T: 030-6911666
info@power4people.nl

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Outplacement-actie 2023 (hierna: de “Actie”) die Power4People, gevestigd aan de Maliebaan 11, in Utrecht organiseert.
1.2 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

Inhoud actie

2.1 De Actie is geldig op alle Outplacementtrajecten, zijnde die van 3, 6, 9 en 12 maanden.
2.2 De korting wordt toegepast op de standaardprijzen van onze outplacementdiensten. De korting kan niet bovenop lopende prijsafspraken of reeds verleende kortingen worden toegepast.
2.3 Via een online offerte-aanvraag voor een outplacementtraject, kan tijdens de looptijd van de Actie 10% korting worden verkregen door de omschrijving ‘Outplacement actie 2023′ in te voeren in het veld ‘bijzonderheden’.
2.4 De Actie loopt van donderdag 14 september tot woensdag 1 november
2023 (hierna: de “Actieperiode”).
2.5 Aanvragers kunnen de korting meerdere malen toepassen bij aanvraag van een nieuwe Outplacement-dienst gedurende de actieperiode.

Aanvragers

3.1 De Actie geldt voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar.
3.2 Power4People heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
3.3 Power4People kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de aanvrager van onjuiste gegevens om de aanvraag goed te verwerken.

Gegevens

4.1 Power4People gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Zie de privacyverklaring van Power4People.

Wijziging Actievoorwaarden en technische voorzieningen

5.1 Power4People heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Power4People daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Power4People rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.
5.2 Power4People garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Power4People aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten

6.1 Als een aanvrager een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Power4People georganiseerde Actie, dan kan de aanvrager deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Power4People kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Power4People, Maliebaan 11 in Utrecht of een e-mail naar info@power4people.nl onder vermelding van ‘klacht Outplacement-actie’.

Aansprakelijkheid

7.1 Power4People is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Power4People niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Power4People in het leven roepen. Power4People is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Power4People is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de aanvrager in verband met deelname aan de Actie maakt.

Toepasselijk recht

8.1 Op deze algemene voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Problemen?

Als je een probleem ervaart bij het aanvragen van een dienst of toepassing van de korting, laat dat dan gerust aan ons weten. We zullen ons uiterste best doen om het voor je op te lossen.

Power4People BV – hoofdkantoor en postadres Maliebaan 11 – 3581 CA Utrecht – 030-6986604
Vaste vestigingen en flexibele locaties door het hele land
info@power4people.nlwww.power4people.nl – KvK 30272143 – BTW 8214.02.845

Even overleggen of advies nodig?

Onze vraagbaak staat iedere middag met plezier voor je klaar