Skip to main content

Privacyverklaring

Power4People BV
Hoofdkantoor en postadres Maliebaan 11
3581 CA Utrecht

Privacy Officer Power4People
030-6911666
privacy@power4people.nl

Waarom een Privacyverklaring?

Met plezier verlenen wij diensten op het gebied van coaching, re-integratie en outplacement. De aard van ons werk brengt met zich mee dat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Van contactgegevens tot identificatiegegevens, van opleiding tot arbeidsverleden, van leeftijd tot woonplaats, een heleboel persoonsgegevens zijn relevant als het gaat om je loopbaan. Om te laten zien hoe wij hiermee omgaan, is deze Privacyverklaring opgesteld.

Dit is de versie van juni 2023. Op deze website vind je altijd de meest actuele Privacyverklaring.

Doel

Ons doel is om mensen te coachen op het gebied van leven en werk. Daarbij kan het gaan om persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, (nog) beter functioneren, het behoud van werk of het veroveren van een nieuwe baan. We beginnen elk traject met een offerte op maat, waarin precies staat wat het doel van dat specifieke coaching traject is. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben voor het doel van onze diensten. Afhankelijk van het doel en de specifieke dienst, kunnen er verschillende soorten persoonsgegevens verzameld worden.

(Wettelijke) grondslagen

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld en verwerkt worden als daar een (wettelijke) grondslag voor is. Een grondslag kan zijn:

 • nationale wetgeving zoals Wet Poortwachter, WIA/WGA, WW en meer
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon in kwestie betrokken is
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Power4People BV rust
 • het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Power4People (behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokken persoon zwaarder wegen)
 • toestemming verleend door de persoon in kwestie.

Bij Power4People is de grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens om het overeengekomen coaching traject te kunnen uitvoeren en/of om een bijdrage te kunnen leveren aan wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid (zoals Wet Verbetering Poortwachter, WGA of WW).

Ook kan er sprake zijn van wat genoemd wordt ‘gerechtvaardigd belang’. Dat wil zeggen dat Power4People de persoonsgegevens nodig heeft om contact met mensen te onderhouden, facturen te kunnen versturen, zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en om vooral om onze diensten voortdurend te verbeteren. En dat willen we natuurlijk graag!

Welke persoonsgegevens

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben voor het doel van onze dienstverlening (coaching, outplacement, re-integratie). Denk aan:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • BSN (indien wettelijk verplicht voor dat type dienst)
 • Pasfoto (ter ondersteuning van personal branding en solliciteren)
 • Opleiding en werkervaring
 • Competenties, vaardigheden, motivatie en wensen op het gebied van werk
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Communicatie zoals afspraken, gespreksnotities en e-mails

De persoonsgegevens kunnen door jou zelf aan ons gegeven worden of door degene die opdracht geeft voor het coaching traject, zoals een werkgever, arbodienst of verzekeraar. Als wij persoonsgegevens ontvangen van derden, melden we dat aan betrokkenen.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens gebruiken we om onze dienstverlening uit te kunnen voeren conform offerte of overeenkomst. Bijvoorbeeld om loopbaan coaching te kunnen verzorgen, hebben we persoonsgegevens over opleiding en werkervaring nodig. Om te kunnen rapporteren over de voortgang, hebben we NAW- en contactgegevens nodig.

Soms hebben we anderen nodig om optimale begeleiding te kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld voor loopbaan testen, de online vacaturezoekmachine of freelance coaches. Ook met deze partijen hebben we passende afspraken gemaakt die voldoen aan alle eisen die wet- en regelgeving ons stelt.

Rechten van betrokkenen

Inzien en corrigeren
Iedereen mag de eigen persoonsgegevens die wij verwerken inzien. Dat kan heel eenvoudig online als je een eigen account bij ons hebt. Als er dan persoonsgegevens van je onjuist zijn kan je die zelf aanpassen (via je eigen account). In alle andere gevallen kan je altijd contact opnemen met onze Privacy Officer (privacy@power4people.nl), dan passen we de onjuiste gegevens aan.

Bewaren en verwijderen
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is om de gestelde doelen te bereiken, of langer dan de toepasselijke wet- en regelgeving dat van ons vraagt.

Soms komt het echter voor dat cliënten bij ons terugkomen voor nieuwe dienstverlening, dan is het fijn als we bepaalde persoonsgegevens van je hebben bewaard en nog weten welke begeleiding we eerder geboden hebben. In dat geval zullen we altijd om expliciete toestemming vragen om je persoonsgegevens langer te bewaren dan wettelijke voorgeschreven. Deze toestemming kan je te allen tijde weer intrekken.

In elk geval worden na maximaal 7 jaar alle gegevens gewist. Dat lijkt lang maar is soms nodig vanwege fiscale verplichtingen en/of subsidie eisen (zoals ESF). Overigens heeft iedereen het recht om ons te vragen dat zijn of haar gegevens eerder worden gewist.

Opslaan en beveiliging

We slaan de persoonsgegevens online op in onze beveiligde ICT omgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend online in deze omgeving bewaard, ze worden niet uitgedraaid, gedownload of elders opgeslagen. E-mails met persoonsgegevens worden beveiligd verstuurd en ook de bijlagen daarvan zijn beschermd. Onze medewerkers hebben allemaal zonder uitzondering geheimhoudingsplicht en handelen daarnaar.

Cookies

Op power4people.nl maken wij gebruik van cookies om je websitebezoek zo makkelijk en relevant mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen je instellingen en voorkeuren worden bewaard en kunnen we zien wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Wanneer je onze site voor het eerst bezoekt, krijg je een pop-up met uitleg over cookies te zien waarmee je toestemming kan geven en voorkeuren kan beheren. Je kunt de cookies ook uitschakelen via je browserinstellingen.

Hier lees je welke specifieke cookies we op onze website gebruiken.

Functioneel

WordPress

We gebruiken WordPress voor websiteontwikkeling. Deze data wordt niet gedeeld met derden.

Google ReCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Je leest hierover meer in de privacyverklaring van Google.

Complianz

We gebruiken complianz voor cookie toestemming registratie. Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Marketing/tracking

Google Fonts

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Je leest hierover meer in de privacyverklaring van Google.

Google Analytics 4

We gebruiken cookies van Google Analytics 4 om het gebruik van onze website te meten en analyseren. Je leest hierover meer in de privacyverklaring van Google.

LinkedIn pixel

Op onze website staat een LinkedIn-pixel, ook wel bekend als de LinkedIn Insight Tag. Hierbij voegen we een stukje JavaScript-code toe aan onze website. Deze cookies geven ons inzicht in het gedrag van bezoekers op onze website en meten de effectiviteit van onze advertenties. LinkedIn voldoet aan de Privacy Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Je leest hierover meer in de privacyverklaring van LinkedIn.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze cookie stelt ons in staat om verschillende tags te beheren op onze website, waarmee we acties kunnen monitoren. Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens, maar zorgt er alleen voor dat bepaalde tags worden geactiveerd of gedeactiveerd. Je leest hierover meer in de privacyverklaring van Google.

Google Ads

We gebruiken cookies om te adverteren op platformen van Google. Met Google Ads kunnen we hierop advertenties tonen. We meten en volgen conversies waarmee we de advertenties kunnen optimaliseren. Gegevens die we verzamelen met cookies worden gedeeld met Google Ads, om advertenties zo relevant mogelijk te maken. Je leest hierover meer in het Google Ads Privacybeleid.

Problemen?

Als je gebruik maakt, of in het verleden gebruik hebt gemaakt, van onze dienstverlening en een probleem ervaart op het gebied van privacy of de bescherming van je persoonsgegevens, laat dat dan gerust aan ons weten. We zullen ons best doen om het voor je op te lossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens, te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer weten

Graag houden we deze privacyverklaring leesbaar, eenvoudig en zo kort mogelijk. Maar natuurlijk is er over elk onderdeel nog veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over de details van onze uitstekende beveiliging (iets waar we heel trots op zijn). Of over de manier waarop al onze collega’s bijdragen aan het beschermen van privacy en persoonsgegevens. Aarzel niet om ons te vragen naar meer details!

Power4People BV – hoofdkantoor en postadres Maliebaan 11 – 3581 CA Utrecht – 030-6986604
Vaste vestigingen en flexibele locaties door het hele land
info@power4people.nlwww.power4people.nl – KvK 30272143 – BTW 8214.02.845

Even overleggen of advies nodig?

Onze vraagbaak staat iedere middag met plezier voor je klaar